New Delhi New Delhi

New DelhiNew Delhi

Tuberculosis

8360401930

Booth No 64 Near Gurudwara Phase 11 Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160062

+91-11-28757608, +91-11-28756535

1, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi, 110005

+91-11-27445251

Rajan Babut B Hospital, Guru Teg Bahadur Nagar, Guru Teg Bahadur Nagar, New Delhi, 110009

+91-9810121609

B-17, Madhuban, Vikash Marg, Delhi, Vikas Marg, Delhi, 110092

+91-11-25880057, +91-11-25916170, +91-9312285947

1/3, East Patel Nagar, (Opp. Metro Piller No. 181) New Delhi, 110008

+91-11-66441906

78 Prem Nagar, Near Goverment School, Shakti Nagar, Delhi, 110007

+91-9810295017

24/89B, Tilak Nagar, New Delhi, 110018